Varför heter Pataholm just Pataholm?

Pataholm år 1903

Ingen vet riktigt……. 

För gräver man i historieböckerna, så hittar man tyvärr inga vettiga svar. Därför har jag lagt ett eget historiskt pussel.

Alltså min egen teori……..

Tittar vi först på Alsteråns nedre delar, så har det sannolikt alltid funnits både lax och havsöring här vid Strömsrums å mynning. Därför kan man ju anta att fisket varit i fokus här redan på Medeltiden. Det finns lämningar som tyder på det.

Jag tror därför att gamla Pata...... alltså ”Pate” handelsplats....... som man sa på den tiden, och som låg någonstans intill kastellet (nuvarande Skyttenskulle), på Medeltiden först bara var ett bra fiskeställe i ån........


Strömsrum (den blå pilen)
Kastell kullen (den röda pilen)
År 1639

Varför tror jag detta?

Jo, för tolkar man betydelsen av just detta ordet, så kan det rimligtvis funnits en stor ”Pata" eller "Pate” här (som man skrev på gammalsvenska) i tidernas begynnelse, med tanke på den goda tillgången på fisk.

Därav första delen av ortsnamnet.........

För ordet ”Pata” betecknar oftast en ”strandpata”. Alltså en fångstanordning där man byggt en avspärrning av å fåran nära land och i öppningar i avspärrningen placerat stora fångst tinor. Dessa kunde sedan lätt öppnas och vittjas på fisk. En laxpata är ett sådant instängningsredskap, som ofta brukades förr vid laxfiske i åar och älvar.
Fanns det då gott om föda, så stannade såklart befolkningen kvar på platsen. Vilken senare också blev en strategiskt viktig plats, eftersom den mesta handeln gick längs vattendragen på Medeltiden.

När sedan vattnet sakta drog sig tillbaka och landhöjningen gjorde att de allt större båtarna inte längre kunde nå gamla ”Pate”, så flyttades handelsplatsen till en holme lite längre ut i viken istället.

Då ska man även komma ihåg att Danskarna brände ned hela byn fullständigt ett antal gånger. Därför har man idag svårt att finna exakt var handelsplatsen egentligen låg. Man vet bara att platsen omnämnts i vissa gamla skrifter.....

Alltså var nu den nya handelsplatsen ”Pateholm” född istället, som då också var en riktig ”holme” på 1600-talet. Vilket denna karta tydligt visar.


Pateholm År 1639

Ni ser även bron som förband ön med fastlandet och en mängd små hus längs strandkanten. Pateholm blir nu en central handelsplats i socknen och även lydköping under Kalmar stad.

Alltså kommer ändelsen av ortsnamnet Pata-holm, troligen från just denna tid då byn låg på en holme. Vilket den inte gör längre på grund av landhöjningen, som ni kan se nedan.


Pataholm idag

Dagens Pataholm är därmed Ålem socknens näst äldsta handelsplats, som har anor ända tillbaka till medeltiden. Men den allra äldsta var......som ni nu vet......gamla "Pate", och låg en bit högre upp i Alsterån för mycket mycket länge sedan.

Detta kanske inte är hela sanningen om ortsnamnet Pataholm,
men ganska nära.....

Känn historiens vingslag.........

:-)