Unika Skytteanska skolanDen ligger mjukt inbäddad i den lummiga grönskan. Man får nästan en "Bullerby känsla" när man ser den. Det enda man kanske reagerar på är.... Varför lägger man en skola så nära inpå kyrkan? Gravarna ligger ju praktiskt taget utanför väggen. Känns lite konstigt idag, men vet man bakgrunden så klarnar det.

Allt började när riksrådet Johan Skytte blev Ålemsbo år 1622. Han hade tidigare varit Gustav II Adolfs kansler vid Uppsala universitet, vilket gjorde att han var väl förtrogen med undervisning. Skytte fick redan i början av 1600-talet idén att inrätta en sockenskola här ute på landsbygden. Vilket var helt unikt i sig, och han var inte nöjd med det, han ville även att alla bygdens barn skulle få möjligheten till denna kunskap. Fattig som rik. Detta fanns inte någonstans i Sverige då.

Så blev det, Ålem socken åtog sig därmed att svara för skolans drift. Vilket i sin tur gjorde att det blev komministern  i kyrkan som fick agera lärare. Därmed placerades skolan invid kyrkan. Mycket praktiskt och bra. Där fick sedan alla socknens barn lära sig läsa, räkna och skriva, men givetvis också en rejäl dos kristendom.
Man ska då ha i åtanke att Skytteanska skolan undervisade sina barn här i nästan 200 år, innan den övergick från självständig sockenskola till den allmänna Folkskolan, som övriga Sverige.

Här har alltså kunskapen flödat till den unga generationen i över 380 år nu och skolan är fortfarande levande i högsta grad.

Med denna vetskap så är det inte så konstigt att skolan ligger där den ligger. Då var kyrkan socknens mittpunkt. Så nästa gång ni passerar denna vackra skola.... 

Skänk Johan Skytte en tanke, det är tack vare honom skolan bär sitt namn.
Visst blir man glad av kunskap.......

:-)